Gwasanaethau Cymorth

Nid yw cam-drin a thrais yn dderbyniol; os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn cael eich cam-drin, mae yna bethau y gallwch eu gwneud i helpu, a phobl sy'n gallu rhoi cyngor a chefnogaeth i chi.

Mae Cyfeiriadur Gwasanaethau VAWDASV Gwent yn darparu manylion y gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn lleol a chenedlaethol.