Y Grŵp Adolygu Achosion

Mae'r grŵp hwn yn cynnwys Aelodau'r Bwrdd o'r asiantaethau partner statudol. Mae'r grŵp yn gwneud penderfyniadau ynghylch pryd i gynnal Adolygiad Ymarfer Plant (CPR) neu Adolygiad Ymarfer Oedolion (APR). Gall aelodau hefyd gynghori ynghylch y mathau eraill o adolygiadau a allai fod yn fwy priodol. Mae'r grŵp hwn hefyd yn monitro cynnydd adolygiadau presennol ac yn gwneud argymhellion ynghylch pwy ddylai fod yn gadeiryddion ac adolygwyr.

Cliciwch yma i weld Cylch Gorchwyl y Grŵp Adolygu Achosion.