Cyrsiau Diogelu Oedolion

NEWYDD – Cyflwyniad i Ddiogelu (Oedolion a Phlant)

Webinar 2 awr drwy Microsoft Teams

Mae’r cwrs yn darparu cyflwyniad i ddiogelu ar gyfer y sawl sy’n gweithio â phlant a/neu oedolion, p’un ai ydyn nhw’n gwneud hynny drwy swydd neu fel gwirfoddolwr. Mae hwn yn gwrs lefel mynediad sy'n addas ar gyfer staff sy'n newydd i’r maes diogelu.

Mae mwy o wybodaeth am y Cyflwyniad i Ddiogelu Plant ac Oedolion – Sesiwn Ar lein ar gael yma

I fynegi diddordeb mewn mynychu sesiwn, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod, a llenwi a chyflwyno’r ffurflen.

Yn dod yn fuan...

  • Gweithdrefnau Diogelu Cymru – Adnodd Hyrwyddwyr Oedolion

Yn ddiweddarach eleni...

  • Diogelu Oedolion – Cydnabod, Adrodd a'r Broses Amddiffyn Oedolion
  • Ymwybyddiaeth Cam-drin Ariannol