Hygyrchedd

Mae hygyrchedd gwefan yn ymwneud â gwneud gwefannau yn hawdd i'w defnyddio, beth bynnag yw eich gallu, iaith, addysg neu wybodaeth am dechnoleg.

Dyluniwyd y wefan hon i fod yn hygyrch i ystod eang o ddefnyddwyr. Isod mae rhai o'r nodweddion a ddefnyddir ar draws y safle hwn.

Cyferbyniad Uchel

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd darllen cynnwys y wefan, gallwch wrthdroi'r cyferbyniad fel bod lliw golau yn ymddangos ar gefndir tywyll. I wneud hyn bydd angen i chi addasu gosodiadau eich porwr.

Maint Testun

Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn ei chael hi'n haws darllen testun sgrin drwy gynyddu maint y testun. Gall defnyddwyr ddal Ctrl ar eu bysellfwrdd a defnyddio naill ai olwyn sgrolio'r llygoden neu'r bysellau - neu + i chwyddo.

Bysellau Mynediad

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd defnyddio llygoden neu ddyfais debyg, rydym wedi gweithredu system bysell mynediad safonol i'ch helpu i symud o gwmpas y safle. Isod mae'r bysellau mynediad sy'n cael eu defnyddio ar y wefan hon:

  • 1 - Hafan
  • 2 - Polisi Cwcis Diogelu Oedolion
  • 3 - Polisi Cwcis Diogelu Plant
  • 4 - Polisi Cwcis VAWDASV
  • 5 - Diogelu Oedolion Cysylltu â Ni
  • 6 - Diogelu Plant  - Cysylltu â Ni
  • 7 - VAWDASV Cysylltu â Ni
  • 8 - Diogelu Oedolion – Manylion Bysell Mynediad
  • 9 - Diogelu Plant – Manylion Bysell Mynediad
  • 0 - VAWDASV - Manylion Bysell Mynediad

Mae porwyr gwe gwahanol yn defnyddio bysellau mynediad mewn gwahanol ffyrdd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa borwr gwe sydd gennych a pha fysellau y mae angen i chi eu pwyso.

Bysellau Mynediad y Porwr

Mae'r tabl isod yn rhestru rhai o'r porwyr cyffredin a'u bysellau llwybr brys.

Bysellau Mynediad y Porwyr

Porwr GweAddasydd

Chrome

Alt ar Windows a Linux

Ctrl + Opt ar Mac

Firefox

Alt + ⇧ Shift ar Windows a Linux

Ctrl ar Mac (hyd at v14.0)  

Ctrl + Opt ar Mac (v14.0.1 ac uwch)

Internet Explorer

Alt

Opera

Rhaid pwyso ⇧ Shift + Esc cyn y fysell mynediad

Safari 3

Ctrl ar gyfer Mac

Alt ar gyfer Windows

Safari 4 ac uwch

Ctrl + Opt ar Mac

Alt ar Windows