Plant a Phobl Ifanc

Fel plentyn neu berson ifanc, efallai y byddwch am ddarganfod sut i gadw eich hun yn ddiogel. Gall y dolenni isod eich helpu i feddwl am rai o'r anawsterau a'r peryglon y gallech eu hwynebu ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau.