Cyrsiau Diogelu Oedolion

Mynediad i’r System Archebu Hyfforddiant yma.

I gael awgrymiadau ar sut i greu proffil ar y system archebu lawr lwythwch y canllaw Sut i gael mynediad at System Archebu Hyfforddiant Diogelu Gwent guide.

Cyflwyniad i Ddiogelu Oedolion – Mae Gan Bawb Gyfrifoldeb am Ddiogelu (Cwrs Hanner Diwrnod)

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at yr holl staff proffesiynol a gwirfoddol sy'n gweithio ar draws Gwent. Bydd yn berthnasol iawn i unigolion sydd â chyswllt ag oedolion sydd mewn perygl a theuluoedd ond efallai na fyddant o reidrwydd yn gweithio'n uniongyrchol gydag oedolion. Cyflwynir y cwrs ar sail aml-asiantaeth ac mae'n gyflwyniad i ddiogelu oedolion.

Lawr lwytho copi o’r daflen Cyflwyniad i Ddiogelu Oedolion – Mae Gan Bawb Gyfrifoldeb am Ddiogelu

Codi Ymwybyddiaeth Ynglŷn â Cham-drin Ariannol (Cwrs Hanner Diwrnod)

Mae’r cwrs wedi ei anelu at yr holl weithiwr proffesiynol ac aelodau staff gwirfoddol sy’n gweithio ledled Gwent. Mi fydd yn berthnasol iawn i unigolion sy’n dod i gyswllt ag oedolion a theuluoedd mewn perygl, ond nad ydynt o reidrwydd yn gweithio’n uniongyrchol gydag oedolion.

Lawr lwythwch gopi o’r daflen Codi Ymwybyddiaeth ynglŷn â Cham-drin Ariannol.

Gwybodaeth am Archebu/Canslo

Cofiwch bydd diffyg presenoldeb heb ymddiheuriadau yn effeithio ar geisiadau am hyfforddiant yn y dyfodol. Pan eir ati i neilltuo lleoedd hyfforddi, rhoddir llai o flaenoriaeth i'r bobl hynny sydd bob amser yn tynnu'n ôl (D.S. mae'r mwyafrif o'n cyrsiau wedi'u gordanysgrifio).

Os ydych wedi archebu ac angen canslo, mewngofnodwch i’r system archebu, dewch o hyd i’r cwrs a’r sesiwn yr ydych wedi eu harchebu a dewiswch canslo.

Codir £30 yr ymgeisydd ar bob sefydliad preifat a'r rheini sy'n gwneud elw.

Byddwn yn parhau i ddarparu hyfforddiant am ddim i holl staff asiantaeth a sefydliadau gwirfoddol sy'n Aelodau o'r Bwrdd.

Sylwer:

Cyn mynychu hyfforddiant Diogelu, argymhellir eich bod yn gwylio clip Diogelu Gwent.

Mae’r clip hwn yn pwysleisio’r neges diogelu sylfaenol sef bod gan bawb gyfrifoldeb am ddiogelu.