Gweithwyr Proffesiynol

Mae'r tudalennau canlynol yn cynnwys gwybodaeth i weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr a allai ddod i gysylltiad â phlant, eu teuluoedd ac oedolion sydd mewn perygl, yn ystod eu gwaith. Bydd pob tudalen yn rhoi mwy o wybodaeth am y prif bwnc.

Er mai'r testunau mwyaf cyffredin yr ydych yn debygol o ddod ar eu traws yw'r rhai sy'n cael eu trafod, mae yna rhai eraill sydd wedi'u cynnwys mewn gwahanol rannau o'r wefan hon fel Protocolau, Gweithdrefnau a Dogfennau Ymgynghori neu'r Hwb Adnoddau.

Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi edrych yn yr adran Plant a Phobl Ifanc neu'r adran Rhieni a Gofalwyr i weld pa wybodaeth benodol sydd wedi'i theilwra ar gyfer y bobl yr ydych chi'n gweithio gyda nhw.