Sut i Gadw'n Ddiogel ar-lein

Mae llawer o wybodaeth ar-lein am gadw'n ddiogel ar-lein ond weithiau mae'n anodd penderfynu ble i fynd am gyngor. Gobeithio y bydd y dolenni isod yn eich helpu i ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano:

Think You Know

Mae gan ‘Thinkuknow’ adrannau ar gyfer gwahanol oedrannau i'ch helpu i gadw'n ddiogel ar-lein gyda chyngor ar sut i ddelio ag unrhyw broblemau sydd gennych pan fyddwch yn defnyddio'ch ffôn, tabled, consol neu gyfrifiadur i fynd ar y rhyngrwyd. Ewch i www.thinkuknow.co.uk

Childline

Mae ‘ChildLine’ yn darparu ystod eang o adnoddau diogelwch ar gyfer mynd ar-lein a defnyddio dyfeisiau symudol