Gwybodaeth am 'gangiau'

Gall gang fod yn grŵp o ffrindiau sy'n dod at ei gilydd i gael cwmni ond mae rhai gangiau yn troseddu. Weithiau mae gangiau yn dreisgar a gallant frwydro yn erbyn gangiau eraill neu gario arfau. Os ydych chi'n cael eich gorfodi i ymuno â gang, dylech ddweud wrth rywun amdano, neu ffonio Childline.

ChildLine - Mae gan ChildLine ystod eang o wybodaeth am 'gangiau'.

Runaway Helpline .org - I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud a gangiau gyda chlipiau cyfryngau a llinellau cymorth i roi cymorth i chi os yw'r mater hwn yn effeithio arnoch chi.