Adroddiadau a Chynlluniau Strategol

Mae'n rhaid i'r Byrddau Diogelu gwblhau Cynllun Strategol Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol a anfonir at Lywodraeth Cymru ar adegau penodol bob blwyddyn. Yn ogystal â hyn, mae'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol hefyd yn llunio Cynlluniau ac Adroddiadau Blynyddol sy'n cysylltu'n uniongyrchol â gwaith Byrddau rhanbarthol.

Diogelu Gwent - Cynlluniau Blynyddol

Diogelu Gwent - Cynllun Blynyddol 2020 - 2023

Diogelu Gwent – Adroddiadau Blynyddol

Diogelu Gwent - Adroddiad Blynyddol 2019 - 2020

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru (NISB)

I weld adroddiadau NISB rhowch glic ar wefan Bwrdd Diogelu Cymru