Grŵp Sicrwydd Ansawdd i Oedolion

Mae'r grŵp hwn yn edrych ar ansawdd arferion diogelu ar draws y rhanbarth. Mae hyn yn digwydd mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys archwiliadau, astudiaethau achos, darnau unigol o waith sy'n ymwneud â meysydd sy'n peri pryder, ac mae'n gyfrifol am y fframwaith sicrwydd ansawdd ar gyfer y Byrddau. Mae'r grŵp hwn hefyd yn gyfrifol am fonitro gweithrediad cynlluniau gweithredu ar ôl cwblhau’r Adolygiad Ymarfer Oedolion (APR).

Cliciwch yma i weld Cylch Gorchwyl y Grŵp Sicrwydd Ansawdd i Oedolion.