Grŵp Protocolau a Gweithdrefnau

Mae'r is-grŵp Protocolau a Gweithdrefnau yn cefnogi gwaith Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (BSCSCGC) a Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent Gyfan (GWASB) o ran cyfrannu at ddatblygu diogelu trwy atgyfnerthu a hyrwyddo arfer gorau mewn dulliau gweithio rhyngasiantaethol ar draws y rhanbarth. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud trwy reoli a chydlynu'r gwaith o ddatblygu ac adolygu canllawiau, polisïau a phrotocolau sy'n berthnasol i ddiogelu pobl ar lefel ranbarthol, a hynny'n rheolaidd, a thrwy weithio gyda'r grwpiau rhanbarthol eraill i sicrhau bod y rhain yn cael eu hymgorffori mewn ymarfer.

Cliciwch yma i weld Cylch Gorchwyl y Grŵp Protocolau a Gweithdrefnau.