Uned Fusnes Diogelu Gwent (GSBU)

Cefnogir gwaith y ddau Fwrdd gan Uned Fusnes Diogelu Gwent (GSBU), mae'r tîm hwn yn cynnwys Rheolwr Busnes, Swyddogion Datblygu'r Bwrdd a Staff Cymorth Gweinyddol sy'n sicrhau bod swyddogaethau statudol y Byrddau yn cael eu cydlynu a'u darparu gan ffrydiau gwaith y gwahanol grwpiau a'r prosesau adolygu sy'n digwydd ar ran y Byrddau.

Cysylltwch ag Uned Fusnes Diogelu Gwent am bob mater sy'n ymwneud â gwaith y Byrddau Diogelu Plant ac Oedolion

E-bost: Gwentsafeguarding@caerphilly.gov.uk

Ffôn: 01443 86 4373 / 4546 / 4670

Cyfeiriad Post: Uned Fusnes Diogelu Gwent, Llawr 2, Gwasanaethau Cymdeithasol, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Sianel Youtube: www.youtube.com/channel/UCUCxd9EXOpwumof_K_vWcfQ

Cyfrif Twitter: twitter.com/g_safeguarding