Y Cyhoedd, Teuluoedd a Gofalwyr

Ynghyd â sefydliadau eraill, mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd i sicrhau ein bod yn atal oedolion rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso ac yn diogelu'r rhai sydd mewn perygl o gael eu cam-drin. Bwriad yr adran hon yw darparu gwybodaeth i oedolion sydd efallai angen gofal a chymorth, yn ogystal â theuluoedd a gofalwyr.