Gweithwyr Proffesiynol

Mae'r tudalennau canlynol yn cynnwys gwybodaeth i weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr a allai ddod i gyswllt â phlant, eu teuluoedd ac oedolion sydd mewn perygl yn ystod eu gwaith. Bydd pob tudalen yn rhoi mwy o wybodaeth am y prif bwnc.

Er mai'r testunau sydd dan sylw yw'r rhai mwyaf cyffredin y gallech ddod ar eu traws, bydd rhai eraill sydd wedi'u cynnwys mewn gwahanol rannau o'r wefan hon fel Protocolau, Gweithdrefnau a Dogfennau Ymgynghori neu'r Hwb Adnoddau.

Efallai y bydd o gymorth i chi hefyd edrych yn yr adran Diogelu Plant neu'r adran VAWDASV i weld gwybodaeth ychwanegol ar ddiogelu.