Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (DGM DoLS)

Mae Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn darparu fframwaith cyfreithiol i amddiffyn oedolion agored i niwed, a allai golli'u rhyddid neu sydd eisoes wedi cael eu hamddifadu o'u rhyddid mewn cartref gofal neu ysbyty. (a byw â chymorth ers 2014). Mae'r mesurau diogelu ar gyfer pobl sydd heb allu i benderfynu lle mae angen iddynt fyw i dderbyn triniaeth a / neu ofal ac felly mae angen eu hamddifadu o’u rhyddid er eu budd pennaf, heblaw am dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (Cod Ymarfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol). Daeth y trefniadau diogelu i rym yng Nghymru a Lloegr ar 1 Ebrill 2009.