COVID 19 - Coronafirws

Mae COVID-19 yn salwch newydd a all effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybrau anadlu. Firws o’r enw Coronafirws sy’n ei achosi.

Mae'r cyngor am y Coronafirws yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol gan y Llywodraeth. Dylai unrhyw un sydd â phryderon ddarllen y wybodaeth sydd ar gael ar y gwefannau a ganlyn: Iechyd Cyhoeddus CymruIechyd Cyhoeddus LloegrLlywodraeth Cymrugov.uk ac GIG

Mae’r sefyllfa’n parhau i fod yn ddeinamig iawn, ond ein cyngor yw dal ati i ymweld â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf a’r cyfarwyddyd i aros gartref i’r bobl hynny y cadarnhawyd bod ganddynt haint neu’r posibilrwydd y bod haint Coronafirws (COVID-19) arnynt.